Projecten

Een volledige begeleiding van uw IT-project
Het implementeren van nieuwe hard- of software wordt door veel bedrijven onderschat met als gevolg dat onnodig veel projecten stranden. Wij kunnen dit helpen voorkomen zodat een implementatie een positieve bijdrage geeft aan uw bedrijfsvoering.

Voortraject
Wij helpen u bij het doorlopen van een voortraject waarbij eerst wordt gekeken naar de haalbaarheid van een implementatie. Vervolgens maken wij met u een opzet van een tijdsbestek en informeren alle betrokkenen zoals leveranciers en zo nodig personeel.

Project
Tijdens de uitrol van het project zorgen wij voor een overzichtelijke uitvoer van de planning en houden wij de werkzaamheden nauwlettend in de gaten zodat de vooraf opgezette structuur op een correcte manier wordt uitgevoerd.

Nazorg
Ook nadat het project is opgeleverd, kunnen wij nazorg bieden zodat de implementatie met succes in gebruik kan worden genomen.

Documentatie
Alle gegevens die tijdens een project van belang zijn, worden zorgvuldig door ons gedocumenteerd en na oplevering aan u overhandigd.

Opleiding
Het is ook mogelijk dat wij een opleidingstraject op maat maken zodat alle medewerkers op de juiste manier met de applicatie of de hardware kunnen omgaan.

Blijf op de hoogte

Schrijf in op de M.Bitz nieuwsbrief en blijf op de hoogte.