Een passend beveiligingsbeleid

Privacy is in het huidige digitale tijdperk een groot goed. Er worden steeds meer gegevens opgeslagen, klanten, medewerkers, cliënten en andere natuurlijke personen. Vooral om een dienst te kunnen leveren of als documentatie.

Risico’s

Doordat al deze informatie ergens staat opgeslagen is het mogelijk om hier, al dan niet geautoriseerd, toegang toe te krijgen. Gebeurt dit zonder dat dit de bedoeling was dan is er sprake van een datalek.

Data Protection Regulation (GDPR)

Om de risico’s te minimaliseren en privacy te kunnen waarborgen is vanaf mei 2018 een nieuwe Europese wetgeving (GPDR) van kracht als leidraad voor lokale wetgeving. Deze wetgeving geldt voor alle ondernemingen die persoonsgegevens verwerken.

Voldoet uw organisatie aan de wetgeving?

Iedere organisatie dient voldoende maatregelen te nemen om afdoende te zijn beschermd tegen verlies van data. Maar is dat ook zo? Hoe kan dit worden gecontroleerd?

Beveiligingsbeleid

Door een passend beveiligingsbeleid kan een organisatie toetsen of men aan de regelgeving voldoet. Op zowel technisch als organisatorisch gebied dient blijvend aandacht te worden gegeven om de beveiliging op orde te houden.

M.BitZ kan u helpen bij het opstellen en periodiek onder de aandacht houden van een passend beveiligingsbeleid zodat uw organisatie voldoet aan de regelgeving op dit gebied.

Blijf op de hoogte

Schrijf in op de M.Bitz nieuwsbrief en blijf op de hoogte.